انواع گزارش های نرم افزار CRM (بخش اول)
انواع گزارش های نرم افزار CRM (بخش اول)

قابلیت گزارش دهی یکی از ارزشمندترین ویژگی‌های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است که نمای کلی از عملکرد تجاری را ارائه می‌دهد. گزارش های CRM به اشکال مختلف ارائه می‌شود و توسط همه ذینفعان (تیم فروش، بازاریابی، سرمایه گذاران و غیره) استفاده می‌شود.

انواع گزارش های نرم افزار CRM

1. گزارش کاریز در CRM

گزارشات کاریز یک نمای بصری از نحوه پیشرفت ارائه می‌دهد. می‌توانید ارزش و وضعیت همه معاملات را در هر مرحله از چرخه فروش پیگیری کنید.

این نوع گزارش CRM به شما کمک می‌کند تعیین کنید که آیا توزیع معاملات شما در راستای اهداف فروش شما است یا خیر. گزارشات کاریز CRM مناطق مشکل دار احتمالی را مشخص می‌کند تا تیم شما بتواند توجه خود را بر بهبود کمپین متمرکز کند.

مثلا:

گزارش قیف فروش: تجزیه و تحلیل سرنخ و قسمت‌های معامله شما را نشان می‌دهد که چگونه فروش شما به سمت اهداف شما پیش می‌رود.

گزارش توسعه کاریز: به شما این امکان را می‌دهد که ببینید کاریز شما چگونه در بازه‌های زمانی مختلف پیشرفت می‌کند و چه فرصت‌هایی هنوز در پیش روی شماست.

توزیع مرحله‌ای گزارش CRM: مرحله کاریز معاملات فعال شما را نشان می‌دهد. همچنین درصد معاملات فعال را در مقابل کل معاملات به شما می‌گوید.

2. گزارش عملکرد فروش

گزارش عملکرد فروش با CRM به شما می‌گوید که کارشناسان فروش شما از نظر بسته شدن تعداد معاملات چقدر خوب عمل می‌کنند. آن‌ها همچنین برآورد ارزش واقعی و مورد انتظار معاملات کاریز شما را ارائه می‌دهند. جزئیات همه فرصت‌های خود را در مدت زمان معینی مشاهده خواهید کرد.

در اختیار داشتن داده‌های عملکرد تیم‌هایی که معاملات با پتانسیل درآمد بالاتری دارند، آگاه می‌کند؛ بنابراین آن‌ها می‌توانند زمان و منابع بیشتری را برای این فرصت‌ها اختصاص دهند.

3. گزارش پیش‌بینی فروش

گزارشات CRM در این نوع گزارش، میزان درآمد پیش بینی شده را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد و بر اساس داده‌هایی که در مورد سرنخ‌ها و روندهای فروش دارید تهیه می‌شود. همچنین به کارشناسان فروش می‌گوید که آیا می‌توانند با میزان تلاش‌ها و فعالیت‌های فعلی خود به هدف فروش برسند یا نه.

پیش بینی فروش بسیار مهم است زیرا به تعیین میزان درآمد یک شرکت در مدت زمان مشخص کمک می‌کند. این گزارش‌ها همچنین به مشاغل می‌گویند که آیا می‌توانند از پس سرمایه گذاری و بازپرداخت وام برآیند. درک نتایج بالقوه تلاش‌های فعلی تیم شما به شما در کاهش خطرات آینده کمک می‌کند.

4. گزارش فعالیت فروش

گزارش فعالیت‌های فروش را می‌توان یک نمونه گزارشات CRM نامید که تماس‌های تلفنی، قرار ملاقات‌ها، ایمیل‌ها و سایر فعالیت‌هایی را که کارشناسان فروش در مدت زمان معین انجام داده‌اند، ردیابی می‌کند. همچنین فعالیت‌های برنامه ریزی شده برای هفته‌های آینده را به شما نشان می‌دهد.

این گزارش به مدیران فروش نشان می‌دهد که آیا فعالیت‌های روزانه شما به شما در رسیدن به اهداف فروش کمک می‌کند یا خیر و کدام فعالیت‌ها ارزش نگه داشتن در برنامه را دارد.

نمونه این گزارش های CRM

نمای کلی از فعالیت: خلاصه‌ای از کلیه فعالیت‌های فروش ثبت شده.

گزارش نتایج بازدید: به شما می‌گوید که میزان فروش چقدر موثر است. می‌توانید از فیلترهایی استفاده کنید که میزان علاقه‌مندی و کیفیت سرنخ‌ها را هم مشخص کند.