فناوری طبقه بندی از منظر راهبردی:

پیشرفت فناوری موجب افزایش پیچیدگی آن می‌شود، پیچیدگی تکنولوژی را با چگونگی جذب آن می‌سنجند.

فناوری طبقه بندی از منظر راهبردی:

فناوری طبقه بندی از منظر راهبردی:

فناوری‌های کلیدی

 این فناوری‌ها برای رقابت شرکت مهم هستند و شرکت را از سایر رقبا متمایز می‌کنند.

فناوری‌های پایه

 این فناوری‌ها برای همه ی اعضای یک صنعت در دسترس هستند و برای طراحی، تولید، تحویل موثر محصولات و خدمات و سطح کیفیت آنها مهم هستند.

فناوری‌های پیشگام

 فناوری‌هایی که می‌توانند در آینده به فناوری‌های مهم و رقابتی تبدیل شوند.

فناوری‌های اولیه

فناوری‌هایی که در ابتدای راه تحقیقات در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها هستند.

تکنولوژی بر اساس میزان پیچیدگی به دو دسته تقسیم می‌شود

تکنولوژی قابل جذب و تکنولوژی غیر قابل جذب، تکنولوژی‌های قابل جذب بیشتر به نیروی انسانی و دانش و تحقیقات آنها بستگی دارد.

تکنولوژی جدید

تکنولوژی که استفاده از آن می‌تواند اثر مستقیم و آشکار بر روش تولید محصولات یا ارائه خدمات داشته باشد، تکنولوژی جدید می‌گویند. این تکنولوژی می‌تواند حتی در شرکت جدید باشد و نیازی نیست که در سطح بین‌المللی جدید به شمار آید.

تکنولوژی نوظهور همان تکنولوژی‌هایی که از زمان پیدایش آنها زیاد نگذشته است و هنوز وارد عرصه جهانی نشده‌اند، اما ممکن است در آینده تجاری شود و به بازار عرضه شود.

 تکنولوژی پیشرفته در شرکت هایی است که دارای ویژگی های زیر باشند.

استفاده از نیروی انسانی با سطح دانش بالا

بالا بودن میزان بودجه تحقیق و توسعه

از تکنولوژی برای رشد سریع استفاده می‌کند و غیره

تکنولوژی وسیع

تکنولوژی‌هایی که در قسمت‌های زیادی از جامعه انسانی گسترده شده است.

استفاده از نیروی انسانی با سطح دانش و مهارت نسبتاً پایین

پایین بودن میزان بودجه تحقیق و توسعه

استفاده کردن از عملیات دستی یا نیمه خودکار

تولید کالاهایی که بیشتر مربوط به نیازهای اساسی انسان است

تکنولوژی متوسط

می‌توان حد واسط و میانگین میان تکنولوژی پیشرفته و تکنولوژی بسیط را تکنولوژی متوسط تعریف کرد. فناوری بسیط بیشتر برای تولید کالاهای مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 تکنولوژی مناسب

تکنولوژی مناسب، تناسبی بین تکنولوژی که استفاده می‌شود با منابع لازم برای بهره‌برداری بهینه از آن تکنولوژی را شامل می‌شود.

طبقه بندی پیچیدگی تکنولوژی

با پیشرفت تکنولوژی پیچیدگی تکنولوژی افزایش میابد.

تاثیرات پیچیدگی های تکنولوژی بر ساختار سازمانی

بیشترین اثرات پیچیدگی تکنولوژی بر ساختار سازمان این است که هر چه میزان پیچیدگی در سازمان بیشتر باشد، به عبارتی سازمان از تکنولوژی غیر تکراری استفاده کند، موجب می‌شود که مدیران بخش زیادی از قدرت تصمیم‌گیری را به سطح‌های پایین‌تر انتقال دهد که باعث کاهش تمرکز در تصمیم‌گیری می‌شود.

عوامل پیچیدگی تکنولوژی

علت اصلی پیچیدگی تکنولوژی در سازمان‌ها، استفاده از تکنولوژی‌های غیر تکراری است، که موجب کاهش نظارت می‌شود و چون مسائلی پیش می‌آید که سازمان برای آن برنامه ریزی نشده است، موجب پیچیدگی در سازمان می‌شود. پیچیدگی در تکنولوژی همان گونه که قبلاً نیز بیان شد، موجب می‌شود تا مدیران تصمیمات را به سطوح پایین‌تر واگذار کنند، که باعث کاهش تمرکز در تصمیم‌گیری می‌شود. همچنین با افزایش پیچیدگی در فناوری، استفاده و به‌ کار گیری آن توسط افراد معمولی دشوارتر خواهد شد و در نتیجه به افراد با مهارت بالا و متخصص نیاز بیشتری وجود دارد.